• O výuce

    • Výuka plavání probíhá zpravidla v jednom pololetí 3. třídy a jednom pololetí 4. třídy. Časová dotace je 1 vyučovací hodině týdně, tedy přibližně 20 vyučovacích hodin za pololetí v závislosti na prázdninách a svátcích. V součtu by děti měly odplavat 40 vyučovacích hodin na 1. stupni.

     Cílem výuky je seznámit žáky s vodním prostředím, zbavit je strachu z vody a naučit je se samostatně pohybovat na hladině i pod hladinou. Nedílnou součástí je i skok do vody a hry prováděné ve vodě. Důležitým prvkem je i naučení žáků dodržování základních hygienických návyků.

     Žáci by po ukončení výuky měli být schopni uplavat určitou vzdálenost plaveckým způsobem znak a volným způsobem (kraul), potopit se pro předmět na dně a bez obav skočit do bazénu jak po nohách, tak po hlavě. 

     Pro větší komfort jsou v šatnách skříňky, po ukončení výuky mohou žáci využít vysoušeče vlasů. Školy, které dojíždějí z větší dálky, mohou využít prostor se stolečky na výuky při čekání na autobus.

     Chceme, aby děti na plavání jezdily rády a v jejich životě voda byla místem pro radost a odpočinek jak v bazénech, tak v aquaparcích nebo dovolené u moře. Rádi přijmeme Vaše názory, podněty nebo i kritiku, se kterou budeme pracovat, aby plavání na naší škole bylo pro Vaše děti ještě přínosnější. Pište je na sramek@zsruzovyvrch.cz.

      

     Mgr. Josef Šrámek a kolektiv instruktorů plavání

      

      

  • Kontakty

   • Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace
   • Mgr. Josef Šrámek (+420) 353 437 114 (+420) 731 612 836 sramek@zsruzovyvrch.eu
   • Mgr. Alena Pecháčková (+420) 353 437 112 pechackova@zsruzovyvrch.eu
   • skola@zsruzovyvrch.cz
   • kucian@zsruzovyvrch.cz
   • (+420) 353 437 111
   • Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace Krušnohorská 11 Karlovy Vary 36010
   • Vedoucí kuchyně: Barbora Bryxová telefon: 353 437 129 mobilní telefon: 731 612 838 email: jidelna@zsruzovyvrch.eu
   • DDS: p7tmmjw
  • Přihlášení