• Naše škola se dlouhobodě zaměřuje na vzdělávání žáků se zájmem o sport, svými materiálními a prostorovými možnostmi pro to má nejlepší předpoklady. Ve svých třídách společně s nimi vzdělává samozřejmě i děti ze spádových oblastí s jinými zájmy, čímž vytváří klima běžného soužití lidí s různými zájmy, koníčky a názory. Snažíme se každému přizpůsobit výuku podle jeho zájmů dle možností ŠVP. Primárně bychom z našich žáků chtěli vychovat žáky se zájmem o sport na rekreační, výkonnostní i vrcholové úrovni, s rozhledem kulturním, historickým i vědeckým, žáky, kteří v praxi budou schopni aplikovat jazykové dovednosti, logické uvažování i poznatky z praktikých předmětů. 

   Věříme, že sport jako takový činí z lidí jedince dodržující fair-play, posouvá jejich morální vlastnosti na vyšší úroveň, motivuje je být lepšími a pomáhá lépe zvládat stresové situace, které život přináší.

    

    

    

    

    

    

    

    

  • Kontakty

   • Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace
   • Mgr. Josef Šrámek (+420) 353 437 114 (+420) 731 612 836 sramek@zsruzovyvrch.eu
   • Mgr. Alena Pecháčková (+420) 353 437 112 pechackova@zsruzovyvrch.eu
   • skola@zsruzovyvrch.cz
   • kucian@zsruzovyvrch.cz
   • (+420) 353 437 111
   • Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace Krušnohorská 11 Karlovy Vary 36010
   • Vedoucí kuchyně: Barbora Bryxová telefon: 353 437 129 mobilní telefon: 731 612 838 email: jidelna@zsruzovyvrch.eu
   • DDS: p7tmmjw
  • Přihlášení