• Mimoškolní aktivity - paintball

     • V sobotu 29. 9. se někteří žáci šestých, sedmých a osmých tříd účastníli mimoškolní aktivity - paintballu. Źáci i se zapojením rodičů se vydali do nedalekých Louček, kde strávili většinu dne zapojením do různých her v lese, v pískovém lomu. I vzhledem k pěknému počasí se akce vydařila a všem účastníkům líbila. Těšíme se na další.

     • Adaptační kurz šestých tříd

     • Ve dnech 25. - 27. 9. se uskutečnil v horském středisku PAM v Jáchymově adaptační kurz tříd 6. A a 6. B. Cílem kurzu bylo propojení třídního kolektivu mimo školní lavice. Účastníci pod vedením instruktorů se mohli setkat se seznamovacími aktivitami, složitějšími hrami, fyzicky a sportovně zaměřenými úkoly. Některé  části programu pak se zaměřily na řešení problémů, které mohou vyvstat v menším kolektivu, na komunikační dovednosti, na prezentaci svých dovedností. Společně s dětmi se kurzu účastnili a aktivně zapojili i pedagogové Zděnka Formánková, Vilma Kvapilová a Jindřich Hašek. Celý pobyt byl prospěšný jak pro děti, tak i pro třídní učitele.

     • Návštěva aquaparku

     • V sobotu 15.9. se někteří žáci šestých a osmých tříd vydali na návštěvu aquaparku v Čestlicích. Děti si v rámci mimoškolních aktivit užily celý den ve vodním zábavném parku. Před odjezdem domů si prošly Václavské náměstí. Počasí se vydařilo a žáci si sobotní výlet užili.

     • Bruslení 4. a 5. tříd

     • Žáci 4 a .5. tříd strávili své hodiny TV na ledové ploše. O pestrý program se jim postarali pan ředitel J. Šrámek a pan učitel M. Gombár, na hřiště na bruslích vyjely i paní učitelky Löbelová, Kafuňková a Jandošová, paní učitelka Koniariková se ujala koučování ze střídačky. Hry na ledě se všem dětem líbily a už teď se těší na další bruslení, které proběhne v listopadu. Měsíc říjen bude patřit našim prvňáčkům, druháčkům a třeťáčkům.

     • Kroužky

     • Na stránce kroužky byl zveřejněn seznam kroužku ve škole pro školní rok 2018/2019

     • Školní rok 2018/2019

     • Vážení školou povinní, rodiče a přátelé naší školy,

      jako nový ředitel Základní školy Krušnohorská Vás vítám v novém školním roce.

      Dovolte mi, abych vám nastínil naše představy o budoucnosti školy. Chceme vrátit škole přívlastek „sportovní“ v jiném slova smyslu, než v jakém je známa v Karlových Varech. Naše žáky chceme vést ke sportu jako důležité složce života, která je naučí překonávat své limity, hrát v duchu fair-play a udržovat se ve fyzické kondici. Zároveň však žáky vést ke vzdělání, které nemůže být podřadné a být „bito“ sportovními aktivitami. Naše škola by měla otevřít brány dalšímu vzdělání podle zájmu každého žáka.

      S tím souvisí i určité změny, které pro to, abychom postupně našich cílů dosáhli, je třeba udělat. Berte tento rok jako přestupný na jiný model. Nebojte, výuka a vzdělání nebude ochuzeno.

      Přesunuli jsme některé žáky do paralelních tříd, aby učební plán vyhovoval jejich potřebám a požadavkům. Přizpůsobili jsme rozvrhy, aby žáci, kteří mají tréninky v době vyučování, zameškali co nejméně hodin. V průběhu roku přepracujeme učební plány, aby si od příštího roku mohli žáci vybrat volitelné předměty podle toho, co je zajímá a baví a pomůže každému žákovi vydat se do budoucna na cestu, kterou si přeje.

      Odpolední aktivity jsme rozšířili o některé kroužky, které, dle mého názoru, jsou pro děti atraktivní. Kromě sportovních aktivit se jedná o vzdělávací aktivity, sami uvidíte v rozpisu, který bude na webových stránkách. Například umění mluvit anglicky podporujeme už od raného věku. Chceme, aby každý žák čas v prostorách školy využil užitečně a smysluplně, a to od rána až do odpoledne. Areál školy pak bude brát jako místo, kde se nejen učí, ale zažívá i chvíle legrace a zábavy.

      Změnami prochází i budova školy. Pravděpodobně jste si všimli, že pavilony 1. a 2. stupně procházejí úpravou a jsou zateplovány. Současně s tím jsme pilotní škola, kde se instalují vzduchotechnické jednotky. Jejich cílem je udržovat kvalitní ovzduší ve třídách s dostatečným množstvím kyslíku, které je pro žáky vhodné. Žáci by tedy měli vydržet sledovat výuku po celou dobu vyučování. Již by neměly být třídy „vydýchány“. Jelikož se jedná o velkou rekonstrukci, její trvání bude probíhat do konce září, kdy budou některé části školy mimo provoz a jiné částečně omezeny. Buďte, prosím, tolerantní a berte věc tak, že po rekonstrukci bude prostředí školy pro Vaše děti hezčí, funkčnější a zdravější.

      Nezbývá tedy než popřát všem hodně studijních i sportovních úspěchů a v pondělí 3. září v naší škole na shledanou!

      Mgr. Josef Šrámek, ředitel školy

   • Kontakty

    • Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace
    • Mgr. Josef Šrámek (+420) 353 437 114 (+420) 731 612 836 sramek@zsruzovyvrch.eu
    • Mgr. Alena Pecháčková (+420) 353 437 112 pechackova@zsruzovyvrch.eu
    • skola@zsruzovyvrch.cz
    • kucian@zsruzovyvrch.cz
    • (+420) 353 437 111
    • Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace Krušnohorská 11 Karlovy Vary 36010
    • Vedoucí kuchyně: Barbora Bryxová telefon: 353 437 129 mobilní telefon: 731 612 838 email: jidelna@zsruzovyvrch.eu
   • Přihlášení