• INFORMACE

     o přidělení registračního čísla,

     možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

      

      

      

     Vážení rodiče,

      

     dovolte, abych Vás informoval o postupu, který následuje po podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace (dále jen“ základní škola“).

      

     O přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání rozhodne základní škola ve správním řízení. Před vydáním rozhodnutí je zákonnému zástupci uchazeče dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to do čtvrtka 18.4.2019 do 12.00 po předchozí telefonické domluvě na sekretariátu (tel. 353 437 111).

      

     Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které jste obdrželi při zápisu, na úřední desce školy a na webových stránkách školy https://zsruzovyvrch.edupage.org. Seznam přijatých uchazečů bude výše uvedenými způsoby zveřejněn na dobu min. 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 29.4.2019. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Proto se rozhodnutí o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání nedoručují poštovní zásilkou do vlastních rukou. V případě zájmu si může zákonný zástupce (ten, který žádost podával – OP s sebou) od 29.4.2019 vyzvednout rozhodnutí o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání v sekretariátu školy, též po předchozí telefonické domluvě.

      

     Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče k základnímu vzdělávání bude doručeno zákonnému zástupci poštovní zásilkou do vlastních rukou.

      

      

     Pro zákonné zástupce přijatých žáků se bude konat dne 30.5.2019 od 15.30 v prostorách 1. tříd (spodní vchod) informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků.

      

      

      

     V Karlových Varech dne 8.4.2019.

      

      

      

      

      

                                                                                                                                                                  Mgr. Josef Šrámek

                                                                                                                                                                      ředitel školy


      

  • Kontakty

   • Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace
   • Mgr. Josef Šrámek (+420) 353 437 114 (+420) 731 612 836 sramek@zsruzovyvrch.eu
   • Mgr. Alena Pecháčková (+420) 353 437 112 pechackova@zsruzovyvrch.eu
   • skola@zsruzovyvrch.cz
   • kucian@zsruzovyvrch.cz
   • (+420) 353 437 111
   • Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace Krušnohorská 11 Karlovy Vary 36010
   • Vedoucí kuchyně: Barbora Bryxová telefon: 353 437 129 mobilní telefon: 731 612 838 email: jidelna@zsruzovyvrch.eu
  • Přihlášení